New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Bruce Nauman : a contemporary
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
David Hockney photographs
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków