New items
Or-światło : tekhelet
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Martyna Czech : jad = venom
Kopia obrazu "Martwa natura z homarem" Nicolaesa van Geldera : problem artystyczny i warsztatowy
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu