New items
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe
Nad rzeką, której nie ma : Teresa Gierzyńska oraz Edward Dwurnik, Dorota Gierzyńska, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Daniel Wnuk
Chcę być malarzem
Japońska sztuka odnajdywania piękna w kamieniu : sztuka suiseki i jej zastosowanie w sztuce bonsai
postsocialist contemporary : The institutionalization of artistic practice in Eastern Europe after 1989