New items
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Aleksander Kotsis (1836-1877) : odcienie realizmu = shades of realism