New items
Between collectivism and individualism - Japanese avant-garde in the 1950s and the 1960s = Między kolektywizmem a indywidualizmem - awangarda japońska w latach 50. i 60. XX wieku
Portrety z historią
Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Painting and Experience in Fifteenth Century Italy : A Primer in the Social history of pictorial style