New items
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia
Dorośli do sztuki : 2022
Everything is a sign, I am a sign = Wszystko jest znakiem, ja jestem znakiem
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty