New items
Rzeźba ceramiczna
Upcoming : Wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022 = Selected Degree Pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020
Sacha Stawiarski : malarstwo = peinture = painting = Malerei
Wizualne podstawy nauki o świetle i barwie. Cz. 1, Cz. 2,