New items
Andrzej Zwierzchowski : obraz w obraz : malarstwo
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Przemiana
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting