Nowości
Judasz
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Galeria Działań : 1990-1991 = The Gallery of Action
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0
Współczesny rysunek polski