New items
Or-Światło
Salvador Dali : The Paintings 1904-1989
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Viva o povo brasileiro : artesanato e arte popular : Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Galpão das Artes, junho de 1992
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation