Nowości
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Stado : międzyuczelniany projekt artystyczny 2022
Architektura w Polsce 1945-1989
Krótka historia teatru w Europie. T. 2
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku