New items
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Triumf typografii : kultura, komunikacja, nowe media
Komiks - teoria
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze
Tkanina : sztuka i rzemiosło