New items
Architectures of Weaving : From Fibers and Yarns to Scaffolds and Skins
Stado : międzyuczelniany projekt artystyczny 2022
Jerzy Mierzejewski : album wystawy zorganizowanej w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, Galeria Tumult, Toruń, 29.11. - 06.12. 1997
Obrazy pamięci i wiedzy : fotograficzne reprodukcje dzieł w archiwach i narracjach historii sztuki
Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji : praktyczny poradnik