New items
Women Artists and the Surrealist Movement
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s
Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D
Emancipated Spectator
Politics of erasure from "Damnatio memoriae" to alluring void