Nowości
Cinema Panopticum
Who Owns the Truth = Wem gehört die Wahrheit?
Wolność Józefa Szajny : 100xTeArt : w setną rocznicę urodzin
Wilhelm Sasnal : tytuł niepodany (Taki pejzaż)
Historia seksualności. T. 3,