Nowości
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
II + I
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture
Architectures of Weaving : From Fibers and Yarns to Scaffolds and Skins
Teksty modernizmu : antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981. T. 2,