Nowości
Krótka historia teatru w Europie. T. 2
Leksykon miast intymnych : swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki
Wszystkie wojny świata
Cyfrowa grafosfera : wprowadzenie do badań nad graficzną organizacją środowiska cyfrowego
Historia seksualności. T. 3,