New items
Panorama Racławicka" : sprawa narodowa : udział pracowników Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w badaniach i projektowaniu programu konserwacji "Panoramy Racławickiej" w latach 1981-1984
Survival of the Pagan Gods : The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art
From Poland with love : listy do Haralda Szeemanna
Portrety z historią
Bellmer : niebiografia : niebo, gra, nie, bio