New items
10,000 years of art
Intro-Wersje : teksty studentek i studentów Szkoły Filmowej w Łodzi : reżyseria 2017-2021
Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Józef Czapski, Grzegorz Kozera : korespondencja = Correspondence