New items
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Sztuka i rewolucja : wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Hortus electronicus
Chcę być malarzem