New items
Towards the Bauhaus
Postprodukcja : kultura jako scenariusz - jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat
PSO KMP WFP ASP
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation