Nowości
Kłusownik i myśliwi : prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta
Nad rzeką, której nie ma : Teresa Gierzyńska oraz Edward Dwurnik, Dorota Gierzyńska, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Daniel Wnuk
Total Art of Stalinism : Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond
Exhibition and Experience Design Handbook
City of Pleasure : Paris Between the Wars