New items
Siódmy koń : opowiadania zebrane
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie