Nowości
Odpowiedzialność artysty : awangarda - między terrorem a rozumem
Uwagi ku definicji kultury
Sofie Dawo : Eine textile Revolte = A Textile Subversion
Eileen Gray : dom pod słońcem
Historia męskości. T. 2,