New items
Rekonfiguracje : [Pamięci prof. dr. hab. Włodzimierza Szymańskiego 3.07.1960-23.05.2023]
Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839-1989 : antologia
Vademecum typografa. T. 1,
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Krótka historia teatru w Europie. T. 2