New items
Short History of the Italian Renaissance
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Wspominając Akademię : wysłuchane, zapisane, okazane
Heidegger
Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016