New items
Foucault
Rzecz w kulturze
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Choroba jako źródło sztuki : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 28.04-11.08.2019
Cyrk