Nowości
Skarby sztuki w Polsce = Treasures of Poland
Mladá pamäť
Artystka : Anna Bilińska 1854-1893
XIII Biennale Grafiki : Error
Historia seksualności. T. 3,