New items
David Bowie w komiksie
Teresa Murak - nowe spojrzenia
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2022/2023 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2022/2023
Korespondencja
Studium brył foremnych i pochodnych