Nowości
Kajetan Sosnowski 1913-1987 : Galeria Studio Warszawa grudzień 1989-styczeń 1990 : Galeria 72 Muzeum Okręgowe w Chełmie styczeń-luty 1990
Storyboard : ruch w sztuce filmowej
Teoria feministyczna : od marginesu do centrum
Tożsamość : 100 lat polskiej architektury
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022