New items
unofficial SNES/Super Famicom : a visual compendium
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Artystka : Anna Bilińska 1854-1893
Re-reading the Manual of Travelling Exhibitions, UNESCO, 1953
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej