Nowości
Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 8, Cz. 1,
Szybkość w kulturze
Giorgio de Chirico : Life and Paintings
Bronisław Zelek : w zaklętej krainie liter = Bronisław Zelek : in the letter wonderland
Große Zeichenschule : Grundlagen, Landschaften, Figur, Porträt, Gegenstände