New items
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Void
Maluj migiem! : przewodnik po sztuce i kulturze Głuchych z obrazami Nancy Rourke
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja
Marta Pokojowczyk : Pewnego razu nad wodą : Malarskość tkanej materii : katalog wystawy 24.03.2023-27.04.2023 = Once Upon a Time On the Water : Painterly Dimensions of Woven Matter : exhibition catalogue 24.03.2023-27.04.2023