New items
Basia Sokołowska : mroczne przejście = dark passage
Symbolism in Polish painting 1890-1914
Grafika polska w CBWA 1956–1971
Pagan Mysteries in the Renaissance
Sztuka idzie na wolność : sztuka w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej i Węgierskiej Republice Ludowej w latach osiemdziesiątych XX wieku = Art breaks free : art in the Polish People's Republic, Czechoslovak Socialist Republic and Hungarian People's Republic in the 1980s