New items
Vivian Maier : niania, która zmieniła historię fotografii
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
Art in Renaissance Italy 1350-1500
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Poza granicami skóry : przemyśliwanie, przekształcanie i odzyskiwanie ciała we współczesnym kapitalizmie