New items
Kajetan Sosnowski 1913-1987 : Galeria Studio Warszawa grudzień 1989-styczeń 1990 : Galeria 72 Muzeum Okręgowe w Chełmie styczeń-luty 1990
Formizm w poezji Tytusa Czyżewskiego
Nieużytki : na styku dwóch dzielnic
Wy-twórcy książek : historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u
Uwagi o barwach