Nowości
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Jak studiować życie w przestrzeni publicznej
Galeria szaleńca : najdziwniejsze obrazy, rzeźby i inne kurioza z dziejów sztuki
Rejony twórczej zmiany : tekst, adaptacja, medialna re-kreacja
gaya scienza czyli Nauka radująca duszę