Nowości
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
Odwiedziny : rozmowy o dizajnie
Tkanina artystyczna : Wobec współczeności = Textile art : In the face of contemporary times
Artystyczna Podróż Hestii 2002-2022 = Hestia Artistic Journey Foundation 2002-2022
Akira Club : The Memory of Akira Lives on in Our Hearts!