New items
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Jacques Henri Lartigue : wynalezienie artysty
Tajemnice Caravaggia
Bala Leser / Zofia Woźna : pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence
Giorgio de Chirico : Life and Paintings