New items
Kiki Man Ray : sztuka, miłość i rywalizacja w Paryżu w latach dwudziestych XX wieku
Histeria sztuki : niemy krzyk obrazów
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Everything at Once : Postmodernity 1967-1992
Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych