New items
Textile Landscape : Painting With Cloth in Mixed Media
Colours of film : The story of cinema in 50 palettes
Savoir-vivre czyli Nowoczesne pojęcia o dobrem wychowaniu oraz przegląd pobieżny zwyczajów towarzyskich
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Teoria feministyczna : od marginesu do centrum