New items
Sargent Portrait Drawings : 42 Works by John Singer Sargent
Monica
Pokusa miejsca : przeszłość i przyszłość miast
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe