New items
Grażyna Hase : miłość, moda, sztuka
Militant Muse : Love, War and the Women of Surrealism
Posągi i utopie : rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty
Jacek Rykała : czarne słońce
Sarkofagi metalowe w grobach królewskich na Wawelu : historia, wymowa ideowa, konserwacja i restauracja