New items
Orwell : absolwent Eton, policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner
Comics : a global history, 1968 to the present
Anatomica : The Exquisite and Unsettling Art of Human Anatomy
Siódmy koń : opowiadania zebrane
M : Ewa Banaszczyk