New items
Vitamin P 2 : New Perspectives in Painting
Curatorial : A Philosophy of Curating
Czas jest najprostszą rzeczą : Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz : Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 8 kwietnia-17 lipca 2022 r
Caliban and the Witch : Women, the Body and Primitive Accumulation
Bala Leser / Zofia Woźna : pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence