Nowości
Zbliżenia : szkice o polskich artystach = Close-ups : sketches on Polish artists
Teatr ceremonii : Opowieść dla ludzi i przodków
Short History of the Italian Renaissance
From Poland with love : listy do Haralda Szeemanna
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015