New items
Photography to the Test of Abstraction = La photographie á l'épreuve de l'abstraction
Franz Gertsch : Die Siebziger = The Seventies
Anrealage A&Z
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now