New items
Gdańsk - Warszawa : wspólne historie, kryterium koloru
values and valuation of modern and contemporary visual art : the role of reflective practice - the collection of the Muzeum Sztuki in Łódź (1931-2018)
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
essence of the clash = Esencja zgrzytu
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters