Nowości
Manhattan
Ornament i zbrodnia : eseje wybrane
Skarby sztuki w Polsce = Treasures of Poland
Zbliżenia : szkice o polskich artystach = Close-ups : sketches on Polish artists
Dizajn dla realnego świata : Środowisko człowieka i zmiana społeczna