New items
Mit i znaczenie : pięć wykładów przygotowanych dla radia przez Claude'a Lévi-Straussa
Architektura w Polsce 1945-1989
Kiedy katedry były białe : Podróż do kraju ludzi nieśmiałych
Representations of Femininity in American Genre Cinema : The Woman's Film, Film Noir, and Modern Horror
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski